Jak probíhá výuka

Osobní automobily

Učebna autoškoly

Klasický výcvik na osobní automobil trvá 6 týdnů. V prostorách našich učeben probíhá teoretická výuka, která je nezbytná pro úspěšné zvládnutí silničního provozu a získání profesního průkazu. Výuka probíhá po skupinách 12 uchazečů a to vždy dvakrát týdně v odpoledních hodinách od 17.00 do 20.30. Možnosti jsou Pondělí a Středa, nebo Úterý a Čtvrtek tak, abychom co nejvíce vyhověli Vašim požadavkům. Během této výuky se seznámíte s pravidly provozu na pozemních komunikacích, zásadami bezpečné a defenzivní jízdy, zdravotním kurzem pro poskytnutí první pomoci a konstrukcí silničních vozidel. Po absolvování této teoretické přípravy nebudete mít problém složit závěrečné zkoušky.

 

Během praktických jízd v naší autoškole Ing. Šimek Plzeň se Vám bude věnovat učitel individuálně, abyste získali co nejlepší řidičské návyky a dovednosti. Praktických jízd je 28 hodin a jejich termíny si domlouváte dle Vašich potřeb (ráno, odpoledne, o víkendu...). Na jízdy nemusíte chodit do autoškoly, samozřejmostí je, že Vás učitel vyzvedne v místě bydliště, práce či jinde...

 

Jízdy probíhají na moderních vozidlech, které jsou malé do městského provozu a snadno ovladatelné.

 

Individuální výcvik na osobní automobil trvá 14 dnů. Teoretická výuka neprobíhá skupinově, ale žadatel absolvuje 4 konzultace individuálně s instruktorem. Jízdy potom probíhají stejně jako u klasického kurzu. Výhodou individuálního kurzu v naší autoškole v Plzni je především rychlost získání řidičského oprávnění a jeho přizpůsobení se časovým požadavkům žadatele. Je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním řidičského průkazu.

Motocykly

Klasický kurz na všechny druhy motocyklů (přehled kategorií) začíná v letních měsících cca každých 20 dnů. Teoretická výuka probíhá ve skupině stejně jako u osobních automobilů a to 2x týdně v odpoledních hodinách. Během kurzu absolvujete 7 praktických jízd, zaměřených jak na ovládání motocyklu, tak na bezpečný pohyb v městském provozu. Kurz trvá 1 měsíc a je zakončen závěrečnou zkouškou.

 

V naší autoškole Ing. Šimek Plzeň si můžete také vybrat Individuální kurz, který obsahuje 3 konzultace teorie s instruktorem a 7 jízd. Délka jeho trvání je kratší.

 

Samostatnou kapitolou je rozšíření řidičského oprávnění z motocyklu kategorie A1 na A2, popřípadě z A2 na A. (přehled kategorií). Zde uchazeč absolvuje pouze cvičné jízdy. Zkouška neobsahuje obě části jako u jiných řidičských oprávnění, ale pouze jízdu se zkušebním komisařem.

Nákladní automobil

Pro získání řidičského oprávnění na nákladní automobily musíte být dle současné legislativy nejprve držitelem řidičského oprávnění na osobní automobily. V našem akreditovaném školícím středisku řidičů Vás rádi připravíme také na získání profesního průkazu pro řízení nákladního automobilu. Tyto kurzy probíhají především individuální formou, přizpůsobenou Vašim požadavkům. Doba trvání kurzu je 12 dnů. Během výuky a výcviku žadatel absolvuje 18 hodin praktických jízd a 4 teoretické konzultace s naším instruktorem. Kurz je opět zakončen závěrečnou zkouškou pro úspěšné získání profesního průkazu.

Autobus

Pro získání řidičského oprávnění na autobusy je nutné být napřed držitelem řidičského oprávnění na nákladní automobily (praxe v řízení není podmínkou). Žadatel absolvuje 14 hodin jízd v městském provozu, aby se co nejlépe naučil ovládat autobus, jehož řízení je v mnoha ohledech specifické. Po absolvování jízd a 38 hodin teoretické přípravy, jejichž termíny se domlouvají dle potřeb žadatelů, je možné skládat závěrečnou zkouškou.

Přívěsy

Přívěsy za osobní, i za nákladní automobil se dělají individuální formou přizpůsobenou především Vám. Oba typy kurzů obsahují 8 hodin jízd a 2 teoretické konzultace s instruktorem. Pro zahájení kurzů je nutné být držitelem řidičského oprávnění skupiny za kterou chcete připojit přívěs. Tzn. nelze dělat zároveň např. kurz na osobní automobil rovnou dohromady s přívěsem. Kurzy trvají 1 týden a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou.

 

V případě jakýchkoli dotazů zkuste hledat na stránce častých dotazů, nebo nás neváhejte kontaktovat.

Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí
vyrobilo AG25 s.r.o., 2012