Školení řidičů referenstkých vozidel 2020

Od roku 2019 nedošlo ke změnám zákona. Všechny informace z médií ohledně změn bodového systému, řidičských průkazů na zkoušku apod., jsou zatím jen návrhy. Pokud dojde ke změně zákona o provozu na pozemních komunikacích, tak nejdříve v létě roku 2020.

 

Z tohoto důvodu je toto školení v letošním roce koncipováno jako opakování a upřesnění správného chování ve vybraných situacích v silničním provozu. Také se zaměřuje na chování při dopravní nehodě.

Jízda v jízdních pruzích mimo obec

Ze zákona 361/2000 sb. o provozu na pozmeních komunikacích jasně vyplývá:

 

"V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu."

 

„Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování“.

Jízda v pruzích a předjíždění z prava

ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních kominukacích:

 

Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

Jída v pruzích- připojovací a odbočnovací pruh.

Připojovací pruh je přídatný jízdní pruh, určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu.

Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu.

Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

Řidič nesmí zastavit a stát v připojovacím nebo odbočovacím pruhu.

Přeprava nákladu (zavazadel)

Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak, aby neomezovaly a neohrožovaly řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče.

Aquaplaning

Aquaplaning vzniká nedostatečným odvodem vody pneumatikou a tím vytvořením tzv. vodního klínu před kolem, který se následně rozšíří i pod pneumatiku. Tím ztratí pneumatika kontakt s vozovkou a vozidlo je jen velmi málo ovladatelné.

Na vznik aquaplaningu má vliv množství vody na silnici, rychlost automobilu, druh a hloubka vzorku (dezénu) pneumatik a jejich správné nahuštění.

Je proto pořeba přizpůsobit rychlost jízdy stavu vozovky a technickému stavu vozidla.

Jízda na dálnici v protisměru

Nesmí se Vám to stát....

Pokud ale přece, je nutno držet se následujích kroků (viz video).

V dnešní době jsou instalovány dorpavní značky, upozorňující na jízdu v protisměru.

stop protisměr

stop protisměr

Dopravní nehoda- postup

1

1. Vaše bezpečnost

Mrtvý zachránce = zbytečný zachránce

2. Neprodleně zastavte svoje vozidlo

· zastavte u kraje, ve směru jízdy, za dopravní nehodou

· zabezpečte vlastní vozidlo - ruční brzda, výstražná světla, vypnout motor, zamknout vozidlo

· oblékněte reflexní vestu - reflexní vesta pro všechny účastníky (viditelnost)

· vezměte si - telefon, autolékárničku - snadná dostupnost

· označit místo nehody výstražným trojúhelníkem -ten sestavte ve vozidle

Zajistit bezpečnost provozu a zabezpečit místo nehody

- v místě nehody, popř. zastavit i jiná vozidla, zabránit vzniku dalších škod

- varovat ostatní řidiče - řetězová dopravní nehoda

- podaří-li se nám dostat do vozu - vypnout motor, vytáhnout klíčky ze zapalování (dát na střechu vozidla),

zatáhnout ruční brzdu, zapnout výstražná světla

- pozor na nevystřelený airbag!

Přivolání odborné pomoci + přehled situace

· pokud jsou na místě zranění -155 ČR (112 zahraničí) - platí zde součinnost IZS (oznámit počet a stav poraněných, popsat místo nehody)

· přehled situace - ne každý, kdo zastaví u nehody je k něčemu - velitel x škodiči x pomocníci, rozdělit úlohy mezi zachránce

Poskytnout pomoc

- řiďte se pokyny operátora/ky zdravotnické záchranné služby - soustřeďte se hlavně na život ohrožující

stavy, tj. masivní krvácení a bezvědomí

- vyproštění - jen při resuscitaci (tu lze v sedadle provádět ztěžka) nebo pokud vozidlo představuje hrozbu. - - v ostatních případech nechte poraněné ve voze a poskytněte jim první pomoc ve vozidle a vyčkejte do

příjezdu záchranných složek. Masivní krvácení lze zastavit, i pokud je pacient ve vozidle

Zotavovací poloha

zotavovací poloha

zotavovací poloha

Vyproštění zraněného z havarovaného vozu - Rautekův hmat

vyproštění

vyproštění

Postup při základní neodkladné resuscitaci dospělých

NEREAGUJE?? - Přivolat pomoc… 155,112 - Otočit na záda - Zajistit průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy - Nedýchá normálně…? - 30 kompresí: 2 vdechům - nebo pouze 30 kompresí

Silné krvácení

- Prsty do rány - základní a nejrychlejší technika zástavy masivního krvácení

- Tlakový obvaz - jeden smotaný obvaz použijte jako tlakovou vrstvu - přímo na ránu. Druhý obvaz začne vytvářet tlak, který zesílíte jeho překřížením v místě prvního obvazu

- Zaškrcovadlo - prosakuje-li krev i přes 2 vrstvy tlakového obvazu

zástava krvácení

zástava krvácení

Sejmutí helmy

Důležité pro poskytnutí první pomoci u poraněných v bezvědomí - resuscitace, poranění hlavy. Ne jen motorkář - veškeré sporty. Sejmutí je ideální ve dvou zachráncích (jeden fixuje krční páteř, druhý snímá přilbu).

helma

helma

Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí
vyrobilo AG25 s.r.o., 2012