systém výuky v režimu COVID 19

Teoretická výuka bude až do odvolání probíhat ve speciálním režimu. Ten je plném souladu se zákonem o autoškolách 247/2000Sb a dále s usnesením vlády ČR a doporučením Ministerstva Zdravotnictví.

Po opětovném uklidnění situace se vrátíme k původnímu modelu.

Teoretická výuka

Pro všechny skupiny (mimo D) přecházíme s okamžiou platností na výuku podle individuálního studijního plánu

 

Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.

 

Systém 4 konzultačních bloků v pevně stanovených časech. V omezeném počtu osob v jeden čas, s rozestupy mezi uchazeči min 2m. (účast je POVINNÁ bez vyjímek)

 

V maximální možné míře využití vlastního systému "Virutální autoškoly" s online materiály ke studiu.

Praktické jízdy

Plánování termínů jízd nebude probíhat na učebně, ale přímo ve vozidle po skonční lekce.

 

Při praktických jízdách je povinností nosit roušku.

Před každou jízdou je povinnost žadatele použít desinfekční prostředek na ruce (k dispozici v autoškole)

Závěrečné zkoušky

Jsou plně v kompetenci úřadů. A to včetně přidělování termínů pro jednotlivé žáky.

Je pravděpodobné, že se zkoušky budou kvůli opatření protahovat a tím bude nedostatek termínů.

Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí Autoškola Ing. Šimek – autoškola s tradicí
vyrobilo AG25 s.r.o., 2012